Wat zijn de voordelen van mediation in Deventer volgen?

Wat zijn de voordelen van mediation in Deventer volgen?

Er kan vandaag de dag worden vastgesteld dat heel wat koppels er op een zeker ogenblik voor kiezen om uit elkaar te gaan. De reden die aan de basis ligt voor deze breuk is vaak sterk uiteenlopend. Een andere kijk op het leven, overspel, meningsverschillen, etc., het zijn stuk voor stuk mogelijke redenen die aan de basis kunnen liggen van een echtscheiding. Wanneer jullie de knoop hebben doorgehakt is het vervolgens mogelijk om verschillende acties te ondernemen. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om een advocaat onder de arm te nemen, maar is het ook mogelijk om de voorkeur te geven aan mediation in Deventer. Bent u benieuwd welke voordelen er nu precies zijn verbonden aan deze laatste optie? In dat geval bent u daarvoor hier op deze pagina ongetwijfeld aan het juiste adres!

1.) Er ontstaat een duidelijk beeld van de (financiële) situatie

Het eerste voordeel waar u op kunt rekenen bij mediation in Deventer heeft betrekking tot het feit dat er een duidelijk beeld ontstaat van de financiële situatie. Voor heel wat mensen die gaan scheiden is dit logischerwijs het meest van belang. Dit beeld ontstaat doordat de scheidingsmediator in de praktijk altijd verschillende, concrete stukken zal opvragen die relevant zijn voor de echtscheiding. Het gaat hierbij onder meer om de volgende zaken:

  • De inkomstengegevens van de beide partners;
  • Duidelijke informatie met betrekking tot het vermogen van beide partijen;
  • Stukken welke de inboedel van de woning duidelijk maken;
  • Informatie in verband met eventueel gemeenschappelijk vastgoed waarvan sprake is;

Al deze verschillende bovenstaande stukken moeten er uiteindelijk voor zorgen dat er een bepaalde basis ontstaat waarop verder kan worden gewerkt. Op basis van de concrete eisen en verwachtingen van beide partijen kan er uiteindelijk worden toegewerkt naar het opstellen van een concrete overeenkomst voor de echtscheiding.

2.) Mediation in Deventer kan de kosten van een echtscheiding drukken

Niet alleen de kosten van een advocaat, maar ook de gerechtskosten kunnen bij een echtscheiding behoorlijk oplopen. Voor veel mensen zijn deze kosten zelfs ronduit onbetaalbaar. Ook omwille van deze reden wordt er in de praktijk bijzonder vaak voor gekozen om gebruik te maken van mediation in Deventer. Op deze manier kan er op een constructieve wijze worden toegewerkt naar het realiseren van een overeenkomst met betrekking tot de echtscheiding. Dit bovendien zonder dat er torenhoge facturen van een advocaat aan te pas komen. Let wel, helaas is dit lang niet bij elke echtscheiding even eenvoudig.

Is er ook een nadeel verbonden aan mediation in Deventer volgen?

Bovenstaande voordelen laten vermoeden dat iedereen die gaat scheiden gebaat is met het volgen van mediation in Deventer. In zekere zin is dat ook inderdaad het geval, alleen is het wel zo dat beide partners zich hiervoor dienen open te stellen. Hier knelt nu vaak het schoentje. Lang niet voor elke echtscheiding geldt namelijk dat beide partijen nog zonder probleem met elkaar rond de tafel kunnen gaan zitten. Is dat omwille van wat voor reden dan ook niet meer mogelijk? In dat geval zal het volgen van mediation in Deventer wellicht geen optie zijn. In een situatie als deze zit er dan ook vaak niets anders op dan er alsnog voor te kiezen om een advocaat in te schakelen. Dit uiteraard met alle kosten van dien.

Kijk op DéScheidingsMediator.nl voor meer informatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *